Komory chłodnicze

Park Pamięci w Rudzie Śląskiej dysponuje nowoczesną chłodnią (kostnicą) ze specjalnie przygotowanymi komorami chłodniczymi, służącymi do bezpiecznego przechowywania zwłok przed identyfikacją, pochówkiem tradycyjnym lub kremacją.

Ciało trafia do chłodni po przywiezieniu z miejsca zgonu (np. z domu, ośrodka opieki lub ze szpitala) i przechowywane jest tam do czasu uroczystości pogrzebowej. Komory chłodnicze umożliwiają utrzymanie zwłok w niezmienionym stanie, hamując postęp rozkładu ciała i rozwoju bakterii gnilnych.

Zapoznaj się z innymi oferowanymi przez nas usługami